Sloop voormalige kerk in volle gang

Brokstukken en puin: van de voormalige kerk in de Cort Heyligersstraat is nog maar weinig over. De sloopwerkzaamheden zullen begin november afgerond zijn, daarna gaat de bouw van De Regent van start. 

Geïnteresseerd in de koopwoningen van De Regent? Schrijf je in voor jouw favoriete bouwnummer(s) middels onderstaande button! Inschrijven op de sociale huurwoningen kan pas tegen de oplevering. 

Inschrijven