Inschrijfformulier

 

Stap 1/5

Persoonlijke gegevens

Procedure verkoop Esperanto te Den Haag

– op dinsdag 26 juli 2018 vanaf 17.00 uur start de verkoop van Esperanto.

– op dat moment opent de online inschrijving via de website
www.woneninenergiekwartier.nl. Inschrijven voor de woning(-en) van uw voorkeur is alleen mogelijk via de website.

– de inschrijftermijn sluit op dinsdag 10 juli aanstaande om 12.00 uur.

– bij meerdere inschrijvingen op één bouwnummer zal er een toewijzing
plaatsvinden. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw eerste voorkeur. Er wordt gekeken naar de financieel meest draagkrachtige inschrijving en een eventueel eerdere aanwezigheid bij de Sneak Preview*.

– heeft u zich ingeschreven voor de woning(-en) van uw voorkeur, maar (nog)
geen woning toegewezen gekregen? Dan komt u automatisch op de reservelijst.

– het inschrijfformulier is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier vermelde persoon/personen op het opgegeven woonadres voor een woning in aanmerking kan/kunnen komen. (Echt)paren die samen een woning willen kopen, dienen het formulier samen in te vullen.

– inschrijvingen die na de sluiting van de inschrijftermijn binnenkomen, worden automatisch aan de reservelijst toegevoegd. Achter de tijdige ingediende inschrijvingen die geen woning hebben toegewezen gekregen.

– over de uitslag van de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd.

* de Sneak Preview is een tussentijdse presentatie van het plan geweest, waarbij
de geïnteresseerden van het eerste uur alvast de gelegenheid kregen om kennis te maken met het plan.